Młodszy Specjalista w pionie wdrożeń i utrzymania/ Administrator

Oferta pracy od eREKRUTER IT
  • Warszawa, mazowieckie
  • Oferta przeglądana 
  • Cv złożone 

Umowa o pracę: 7000-9000 zł brutto

Miejsce pracy: Warszawa 

 

Zadania:

- podstawowa administracja infrastrukturą teleinformatyczną firmy (serwery fizyczne

i wirtualne na poziomie systemów operacyjnych i aplikacji, przełączniki, routery, systemy

telefonii i monitoringu)

- podstawowa administracja systemami niejawnymi (separowana sieć komputerowa,

pojedyncze wydzielone stanowiska komputerowe)

- udział i wsparcie Administratorów w procesie wdrażania rozwiązań Krypton w zakresie

zabezpieczania sieci teleinformatycznych Klientów (przygotowywanie rozwiązań

pilotażowych, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, przygotowywanie konfiguracji

sprzętu, montaż

i uruchamianie rozwiązań w infrastrukturze Klienta, przygotowywanie dokumentacji

powdrożeniowej)

- świadczenie usług wsparcia technicznego na potrzeby Klientów (obsługa zgłoszeń

serwisowych, prowadzenie okresowych przeglądów)

- przygotowywanie dokumentacji systemów, w tym dokumentacji bezpieczeństwa SWB/PBE

 

Wymagania:

- min. 1 rok doświadczenia w administracji systemami teleinformatycznymi (systemy, sieci,

aplikacje), doświadczenie w pracy z systemami przetwarzającymi informacje niejawne będzie

dużym atutem

- znajomość technologii sieciowych LAN/WAN/WLAN

- doświadczenie w administracji systemami Windows Server / Linux CentOS

- podstawowa znajomość w technologiach związanych zabezpieczaniem połączeń między

lokalizacjami lub dostępem zdalnym, w szczególności IPsec VPN

- wysoki poziom kultury osobistej

- gotowość pełnienia odpłatnych dyżurów telefonicznych

- zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów

- obywatelstwo polskie i zgoda na przystąpienie do postępowania sprawdzającego w celu

wydania poświadczenia bezpieczeństwa

- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji

technicznej i komunikację,

- gotowości do pracy stacjonarnej w biurze w Warszawie

- prawo jazdy kategorii B

 

* mile widziane osoby, które pracowały w służbach (Policja, Wojsko, SG, ABW, CBA, itp.)

 

  Firma powstała na bazie fascynacji Właścicieli i osób inicjujących, historycznymi osiągnięciami polskiej kryptologii, z intencją zbudowania narodowego, nowoczesnego i wydajnego urządzenia kryptograficznego, na minimum europejskim poziomie.

 

Etapy rekrutacji:

 1 etap: rozmowa (osobista lub telekonferencja) z kierownikiem i specjalistą, w celu

zweryfikowania wiedzy oraz dokładniejszego przedstawienia zakresu obowiązków,

organizacji pracy,

 2 etap: jeżeli obie strony wyrażą zainteresowanie, kolejnym etapem jest rozmowa

z dyrektorem oraz pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych (osobista lub

telekonferencja)

 3 etap: załatwienie formalności związanych z zatrudnieniem.

 

Zapraszamy do zespołu :-)