Specjalista w pionie wdrożeń i utrzymania/ Administrator

Oferta pracy od eREKRUTER IT
  • Warszawa, mazowieckie
  • Oferta przeglądana 
  • Cv złożone 

Umowa o pracę: 9000-11000 zł brutto

Miejsce pracy: Warszawa 

 

Zakres zadań:

  • administracja infrastrukturą teleinformatyczną firmy (serwery fizyczne i wirtualne na

poziomie systemów operacyjnych i aplikacji, przełączniki, routery, systemy telefonii i

monitoringu)

  • administracja systemami niejawnymi (separowana sieć komputerowa, pojedyncze

wydzielone stanowiska komputerowe)

  • wdrażanie rozwiązań Krypton w zakresie zabezpieczania sieci teleinformatycznych Klientów

(przygotowywanie rozwiązań pilotażowych, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń,

przygotowywanie konfiguracji sprzętu, montaż i uruchamianie rozwiązań w infrastrukturze

Klienta, przygotowywanie dokumentacji powdrożeniowej)

  • świadczenie usług wsparcia technicznego na potrzeby Klientów (obsługa zgłoszeń

serwisowych, prowadzenie okresowych przeglądów)

  • utrzymywanie i wprowadzanie zabezpieczeń sieci i systemów firmowych
  • przygotowywanie dokumentacji systemów, w tym dokumentacji bezpieczeństwa SWB/PBE

 

Wymagania:

- min. 3 lata doświadczenia w administracji systemami teleinformatycznymi (systemy, sieci,

aplikacje), doświadczenie w pracy z systemami przetwarzającymi informacje niejawne będzie

dużym atutem

- doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji, w szczególności dokumentacji

bezpieczeństwa SWB/PBE systemów niejawnych będzie dużym atutem

- znajomość technologii sieciowych na poziomie min. CCNA/CompTIA Network+

- doświadczenie w administracji systemami Windows Server / Linux CentOS

- doświadczenie w technologiach związanych zabezpieczaniem połączeń między lokalizacjami

lub dostępem zdalnym, w szczególności IPsec VPN

-znajomość dobrych praktyk w zabezpieczeniu infrastruktury sieciowej i serwerowej,

w szczególności zgodnie z wymaganiami ABW/SKW

- gotowość pełnienia odpłatnych dyżurów telefonicznych

-obywatelstwo polskie i zgoda na przystąpienie do postępowania sprawdzającego w celu

wydania poświadczenia bezpieczeństwa

- gotowości do pracy stacjonarnej w biurze w Warszawie

- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji

technicznej i komunikację,

- prawo jazdy kategorii B

 

* mile widziane osoby, które pracowały w służbach (Policja, Wojsko, SG, ABW, CBA, itp.)

 

  Firma powstała na bazie fascynacji Właścicieli i osób inicjujących, historycznymi osiągnięciami polskiej kryptologii, z intencją zbudowania narodowego, nowoczesnego i wydajnego urządzenia kryptograficznego, na minimum europejskim poziomie.

 

Etapy rekrutacji:

 1 etap: rozmowa (osobista lub telekonferencja) z kierownikiem i specjalistą, w celu

zweryfikowania wiedzy oraz dokładniejszego przedstawienia zakresu obowiązków,

organizacji pracy,

 2 etap: jeżeli obie strony wyrażą zainteresowanie, kolejnym etapem jest rozmowa

z dyrektorem oraz pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych (osobista lub

telekonferencja)

 3 etap: załatwienie formalności związanych z zatrudnieniem.

 

Zapraszamy do zespołu :-)